ZEKER® vergoedt lidmaatschap van de BVK aan alle professionals in dienst

laatste nieuws

ZEKER® vindt het belangrijk dat de ontwikkeling van onze professionals centraal staat. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat ze in contact blijven met collega professionals binnen hun vakgebied. Daarom is ZEKER® een samenwerking gestart met de BVK en krijg je als professional bij ons in dienst een lidmaatschap van de BVK aangeboden.

Wie is de BVK?
“De BvK zorgt ervoor dat het vak van klantmanager erkend wordt. Daarbij besteedt de BvK aandacht aan wat het vak inhoudt en welke competenties daarvoor nodig zijn. Hierbij zijn de beroepsstandaard en het E-portfolio mooie middelen om te meten waar je als klantmanager staat. Ze geven aanleiding om in jezelf te investeren. Het hele team kan er zijn voordeel mee doen.”

Wat doet de BVK?
Doelstelling van de Beroepsvereniging voor Klantmanagers is het bevorderen van de verdere professionalisering en het bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van klantmanagers. Dit zijn de professionals die uitvoering geven aan sociale wet- en regelgeving binnen een gemeentelijke organisatie en participatie, re-integratie en/of inkomen als taak hebben.

Waarom lid worden van de BVK?
1. Je netwerk uitbreiden en kennis delen
Als lid van de BvK ontmoet je klantmanagers van andere gemeenten en kun je ervaringen en kennis met hen uitwisselen. Je hoort bij een grote groep enthousiaste klantmanagers die hun vak belangrijk vinden.

2. Kennis opdoen
Je wordt geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen in het vak, onder meer via de nieuwsbrief, bijeenkomsten waar je gratis of met korting naartoe kunt en dankzij verschillende werkwijzers en tools die de BvK ontwikkelt in samenwerking met haar leden.

3. Belangen behartigen
Als klantmanagers gezamenlijk kunnen we invloed uitoefenen op wet en beleid en zijn we een sterke gesprekspartner voor andere partijen zoals het ministerie van SZW.

4. Ontwikkeling van jezelf
Leden van de BvK hebben gratis toegang tot het E-portfolio voor klantmanagers (waarde van 60 euro per inlog). Met het E-portfolio kun je je drijfveren ontdekken en krijg je een beeld van je eigen talenten. Zo ontwikkel je je eigen vakmanschap en krijg je nieuwe energie in je werk.

5. Meedenken op landelijk niveau
Als lid van de BvK kun je meedenken over de ontwikkeling van nieuwe producten waarmee jij en je collega’s nieuwe kennis opdoen. Ook kun je actief meewerken aan de organisatie van landelijke en regionale bijeenkomsten.

6. Erkenning van je vak door beroepsregistratie
De BvK is voorstander van een Beroepsregister van klantmanagers. Registratie toont aan dat we professionals zijn die kwaliteit leveren. Hiermee willen we de erkenning krijgen die we verdienen. Als lid van de BvK erken je dat je je vak belangrijk vindt en dat dit wordt aangetoond. Bovendien kun je meedenken over hoe we de beroepsregistratie gaan vormgeven.

7. Meerwaarde voor je cv
Dankzij het netwerk van de BvK kom je sneller in aanmerking voor vacatures. Je lidmaatschap is een pre op je cv.