Onze expertisegroep

ZEKER® heeft een expertisegroep die bestaat uit vakinhoudelijke specialisten op het gebied van de Participatiewet, WMO en de Jeugdwet. Deze collega’s van ZEKER denken mee in de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en zijn betrokken bij het opleidingsaanbod dat ZEKER® aan haar professionals aanbiedt. Daarnaast zijn zij ieder vanuit hun eigen vakgebied aanspreekpunt voor alle collega’s binnen ZEKER® wanneer zij vragen hebben die te maken hebben met hun specifieke deskundigheid. Ook verzorgen zij zelf trainingen en workshops binnen ZEKER®.