Jan Jitse Visser

Wie is Jan Jitse? Ik ben een positief ingestelde en energieke man die al op jonge leeftijd een passie voor het openbaar bestuur heeft ontwikkeld. Samen met mijn vriendin ben ik woonachtig in Damwâld, een dorp in het prachtige Friese coulisselandschap.

Mijn studie aan de Rijksuniversiteit Groningen combineerde ik met het lidmaatschap van de gemeenteraad en in 2014 was ik de jongste college-informateur van ons land. Als bestuurskundige heb ik in verschillende beleidsrollen ervaring mogen opdoen. Daardoor heb ik voor diverse gemeenten in Noord- en Midden-Nederland gewerkt in met name het Sociaal Domein. Deze werkervaring gaf mij inzicht in het optimaal bedienen van publieke organisaties, de rol die eigenaarschap daarin speelt en de noodzaak om vragen te blijven stellen. De samenleving in al haar kracht is voor mij het vetrekpunt bij de publieke taakinvulling: wat is de werkelijke bedoeling en hoe kunnen we daarin benutten wat al aanwezig is?

Ik geloof in maatschappelijke impact. Het realiseren van duurzame effecten in een publieke omgeving waar niet alles van waarde in euro’s is uit te drukken. Met ZEKER® Advies gaan we ons met een team frisdenkers exclusief toeleggen op beleid in de publieke context. Met professionals die gevoel hebben bij maatschappelijke ontwikkelingen, oog hebben voor politieke-bestuurlijke dillema’s en bereid zijn om ook een stap verder te gaan.