Gastcollege Hanzehogeschool Groningen

laatste nieuws

Voor de derde- en vierdejaarsstudenten van de studie Sociaal Juridische dienstverlening heeft de Hanzehogeschool een terugkomdag georganiseerd. Een goed moment om studenten kennis te laten maken met het werken binnen het Sociaal Domein én met ZEKER®!

Sylvana Iwema trapte de bijeenkomst af met een introductie over ZEKER® en ging in op de vraag vanuit de markt in de toekomst. Vervolgens hebben twee van onze professionals op een enthousiaste wijze een beeld geschetst van hun werkzaamheden binnen het Sociaal Domein en hebben daarnaast hun positieve ervaring met detachering gedeeld.

Eddy Ferwerda, Handhaver, heeft op beeldende wijze zijn ervaringen in het werkveld belicht aan de hand van praktijkvoorbeelden. Vanuit de studenten zijn interessante vraagstellingen naar voren gekomen, voornamelijk in aftasting van het grijze gebied: ‘Wanneer is er voldoende bewijslast om tot actie te komen? Welke gegevens mogen wel of niet worden geraadpleegd’.

Denise Wassens heeft ons op energieke wijze meegenomen op weg naar haar huidige functie als medewerker Bezwaar en Beroep. Aan de hand van een case die tijdens haar studie, stage en werkervaring steeds weer terug kwam, heeft zij een goed beeld kunnen schetsen van haar werkzaamheden. Zo ook de gezonde spanning die zij voelde tijdens haar eerste zitting bij de Hoge Raad. Ze heeft de studenten tevens weten te inspireren tijdens hun studie al bezig te zijn met netwerken en solliciteren.

Al met al een goede start van een vruchtbare samenwerking tussen ZEKER® en de Hanzehogeschool!

Gastcollege Hanzehogeschool
Gastcollege Hanzehogeschool