Algemene Voorwaarden

Op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.