Algemene Voorwaarden

Op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.