Outplacement

wij kijken verder en creëren kansen

Er zijn verschillende situaties waarin het inzetten van een outplacementtraject aan de orde kan zijn. Bijvoorbeeld wanneer er ontslag dreigt door een arbeidsconflict of reorganisatie. Wanneer u kiest voor een outplacementtraject bij ZEKER® wordt samen met onze adviseur een traject op maat opgesteld, waarin wordt uitgegaan van persoonlijke kwaliteiten en wensen van de professional.

De professional treedt op de overeengekomen datum in dienst van ZEKER®. Dan zal ook worden gestart met het programma, dat bestaat uit de vier volgende fasen: inventarisatie, toeleiding, bemiddeling en nazorg. Deze fasen lichten wij graag toe in een persoonlijk gesprek.
Gedurende het gehele traject staan de wensen en kwaliteiten van de professional centraal. Een vaste adviseur is verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van de professional.

Waarom outplacement via ZEKER®?

  • Wij hebben gedegen kennis van de lokale arbeidsmarkt;
  • Wij zijn onderdeel van een grote payrollorganisatie, waardoor er sprake is van een groot netwerk;
  • Wij bieden persoonlijke aandacht en begeleiding;
  • Wij werken met regionale adviseurs;
  • Wij leveren maatwerk;
  • Wij zijn specialist op het gebied van werk naar werk;
  • Wij hebben één doel: het zoeken naar een nieuwe baan voor de professional!


Geïnteresseerd in onze ondersteuning?

Wij zijn er klaar voor

contact